Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
 „Zapewniamy naszym studentom komfort studiowaniai wysoką jakość kształcenia”.    Jacek Nowakowski: Czuję się dumny z naszej Uczelni, gdyż od początku do dnia dzisiejszego kształcimy na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie. Dla nas jakość jest ogromnie istotna. Czuję się dumny, bo nie ulegliśmy presji ani pokusie, aby kształcić więcej, kosztem obniżenia jakości kształcenia. Na naszej uczelni obowiązują standardy skutkujące wysokim poziomie kształcenia. Konsekwentnie od lat udaje się nam budować markę uczelni, która kształci ambitnie i bez niepotrzebnych kompromisów.  

Czytaj więcej...

Uniwersytet Jagielloński Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych w rozmowie z Izabelą Blimel do pisma Warsaw Business Review / Nauka i Biznes. 

Czytaj więcej...

Studenci Politechniki Gdańskiej zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Oto niektóre przykłady z roku 2015. Dwa tytuły mistrzów świata – w swoich kategoriach problemowych – podczas finałów „Odysei Umysłów” w Stanach Zjednoczonych zdobyły drużyny, w których składzie znajdowali się studenci naszej Uczelni. 

Czytaj więcej...

Na UW istnieje pełne zrozumienie co do tego, że zarówno  międzynarodowa współpraca naukowa, jak i współpraca z biznesem stanowią bardzo ważne czynniki w rozwoju Uczelni.(...) Niemal wszyscy zdają sobie obecnie sprawę z tego, że bez współpracy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej w obszarze badań i biznesu rozwój uczelni jest niemal niemożliwy. Wymiana doświadczeń, tworzenie grup badawczych oraz platform naukowo-biznesowych jest już codziennością.   

Czytaj więcej...

Stworzyliśmy już taką modelową jednostkę, którą jest Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (MCB). 

Czytaj więcej...

    „Od kilku lat głównym celem Politechniki Gdańskiej jest budowa tzw. smart university, tzn. uczelni prężnie działającej, konsekwentnie realizującej przyjęte cele strategiczne i zdolnej do przezwyciężania różnych trudności. Jest to zgodne ze współczesnymi światowymi trendami rozwoju inteligentnych organizacji, które swoim pracownikom stwarzają sprzyjające warunki poszerzania wiedzy i możliwości jej wykorzystania w celu szybkiego wdrożenia owocnych zmian.” – mówi rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z Mariuszem Blimelem do pisma Nauka i Biznes. Mariusz Blimel: Uniwersytet Gdański przeżywa okres rozkwitu, czy renesansu, jakie istotne zmiany nastąpiły w Uczelni w obszarze infrastruktury? Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego: W ostatnich latach Uniwersytet Gdański wyróżnia się wśród innych uczelni wartością zdobytych środków zarówno zagranicznych, jak i krajowych na rozbudowę infrastruktury. Uniwersytet Gdański aż do 2000 roku był rozproszony w różnych częściach Trójmiasta. Obecnie powstaje nowoczesny, na miarę XXI wieku kampus, co dla nas oznacza szansę na bycie z najlepszymi w zakresie kształcenia i badań naukowych.

Czytaj więcej...

  Mariusz Blimel: Jak Pan Profesor ocenia działalność badawczą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych? Prof. Tadeusz Trziszka, Prorektor  ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Skalę naszej działalności badawczej obrazują liczby: średnio 60 patentów uzyskiwanych rocznie. W ubiegłym, 2014 roku, wcale nie najlepszym – tylko w ramach działalności statutowej realizowaliśmy 215 zadań badawczych, do tego 93 granty finansowane z NCN i NCBiR i  90 dużych projektów badawczych dla podmiotów gospodarczych. Ale aspiracje i możliwości mamy znacznie większe.

Czytaj więcej...

Jubileusz  110-lecia  Politechniki Gdańskiej Mariusz Blimel: Politechnika Gdańska obchodzi w tym roku jubileusz 110-lecia, jaki jest cel tych obchodów? Prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej: Już po raz trzeci z rzędu nawiązujący do początków powstania Politechniki Gdańskiej (90-lecie, 100-lecie i obecne 110-lecie). W historii Politechniki Gdańskiej wyróżnić możemy pięć głównych okresów nawiązując do dziejów Polski: lata 1904 ÷ 1918 – zabór pruski, 1919 ÷ 1938 – Wolne Miasto Gdańsk, 1939 ÷ 1945 – okupacja hitlerowska, 1945 ÷ 1989 – okres komunistyczny PRL, 1989 ÷ obecnie – III Rzeczpospolita, okres w którym uzyskano przynależność do NATO i Unii Europejskiej. Przed 1989 rokiem uroczystości jubileuszowe odnoszono tylko do okresu PRL, ostatnio akcentowano dwa Jubileusze: rok 1904 oraz rok 1945.

Czytaj więcej...

Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw., Dyrektor CMKP w rozmowie z Mariuszem Blimelem na łamach Nauki i Biznesu Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Jak doszło do powstania  i czym zajmuje się CMKP? Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw., Dyrektor CMKP: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zostało utworzone przez Radę Ministrów rozporządzeniem z 9 października 1970 r. jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna, z własnym statutem, prawem nadawania stopni naukowych oraz zacnym gronem profesorskim. W ciągu ponad 40 lat nasza uczelnia udowodniła konieczność swojego istnienia, odgrywając ważną rolę w kształceniu i rozwoju kadr ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Dlaczego warto studiować w Śląskim Uniwersytecie Medycznym? Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to uczelnia o 65-letniej tradycji. Od początku za swoją misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, humanizmu i etyki. Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę studentów, ponieważ uwzględnia zarówno potrzeby krajowego rynku usług medycznych, jak i preferencje potencjalnych kandydatów, pozwalając studiującej młodzieży zdobywać wiedzę na wysokim, światowym poziomie.

Czytaj więcej...

Mariusz Blimel, Nauka i Biznes:  Czy zdaniem Pana Rektora Pana gospodarka wyznacza trendy, kierunki kształcenia polskim uczelniom? Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego W mojej opinii są to naczynia połączone, choć w przypadku uniwersytetów przełożenie nie jest takie bezpośrednie, jak w przypadku uczelni technicznych. Dlatego też, przy Uniwersytecie Jagiellońskim powołaliśmy Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), które ma koordynować współpracę nauki z biznesem. Do głównych zadań CITTRU należą: prezentacja oferty technologicznej UJ oraz kreowanie współpracy z biznesem, popularyzacja wiedzy i promocja nowych metod komunikacji naukowej, a także aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

Czytaj więcej...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος