Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

Zakład Nadciśnienia Tętniczego w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii  GUMedu

Kierownik: Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz

Obszar działalności naukowej:  Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu, ze szczególnym uwzględnieniem roli współczulnego układu nerwowego. Najważniejsze osiągnięcia:
Poznanie nowych mechanizmów wiążących zaburzenia autonomicznej regulacji układu krążenia ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego. Badania te przyczyniły się do lepszego zrozumienia roli układu współczulnego w etiopatogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji mają istotne znaczenie dla prewencji i terapii chorób układu krążenia. Udokumentowano m.in. kluczową rolę zwiększonej aktywności układu współczulnego w rozwoju nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem bezdechu obturacyjnego podczas snu; wykryto znaczące różnice w zakresie autonomicznej regulacji układu krążenia u kobiet i mężczyzn. Okazało się, że palenie papierosów stymuluje aktywość układu współczulnego, co jest szczególnie silnie wyrażone u kobiet. Wykryto bezpośredni wpływ na aktywność układu współczulnego ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego występującego podczas angioplastyki naczyń wieńcowych. Przy realizacji wszystkich tych projektów wykorzystywana była mikroneurografia, która jest unikalną metoda pozwalającą na bezpośrednią ocenę aktywności układu współczulnego.
Kierownik zespołu jest prezesem European Society of Hypertension i uczestniczył w przygotowaniu najnowszych europejskich zaleceń dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego.

Oferta usługowo-badawcza:
Jednostka uczestniczy w badaniach klinicznych zmierzających do optymalizacji leczenia nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu krążenia.

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος