Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

http://www.wseiz.pl/pl/

 

prof. dr hab. inż. Jan Misiak opowiada o działalności Wyższej szkoły Ekologii i Zarządzania, której jest założycielem

         

O uczelni

IMG 1589Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie, jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. WSEiZ powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62, od 25 lat kształci na studiach stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (studia zaoczne) licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Edukacja w Uczelni odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania, na których obecnie studiować można jedenaście kierunków studiów, którymi są:

– Architektura (studia inżynierskie prowadzone od 2000 r.; studia magisterskie prowadzone od 2011 r.),

IMG 2718– Architektura Krajobrazu (studia inżynierskie prowadzone od 1999 r.),

– Architektura Wnętrz (studia inżynierskie/licencjackie prowadzone od 2002 r.; studia magisterskie prowadzone od 2015 r.),

– Budownictwo (studia inżynierskie prowadzone od 2002 r.),

– Wzornictwo (studia licencjackie/inżynierskie prowadzone od 2010 r.),

– Informatyka (studia inżynierskie prowadzone od 2019 r.),

IMG 2537
– Mechanika i Budowa Maszyn (studia inżynierskie prowadzone od 2013 r.),

– Ochrona Środowiska (studia inżynierskie/licencjackie prowadzone od 1995 r.; studia magisterskie prowadzone od 2000 r.),

– Zarządzanie (studia licencjackie prowadzone od 1995 r.),

– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia inżynierskie i magisterskie prowadzone od 2001 r.),

– Zdrowie Publiczne (studia licencjackie prowadzone od 2007 r.).

IMG 2707W ramach wyżej wymienionych kierunków studenci mogą zdobyć tytułu:

• inżyniera,

• inżyniera architekta,

• licencjata, a także na czterech kierunkach studiów

• magistra inżyniera architekta, • magistra inżyniera,

IMG 7697• magistra.

Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:

zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,

wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej,

tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.

 


IMG 1375

Władze Uczelni dbają o wysoki poziom kształcenia zatrudniając ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin. Wykładowcy WSEiZ to nie tylko pracownicy naukowi innych uczelni w Warszawie, ale także praktycy posiadający doświadczenie biznesowe. Dzięki połączeniu wiedzy wykładowców naszej Uczelni oraz zrzeszonych w Wydziałowych Radach Pracodawców przedsiębiorców, z którymi konsultowane są programy kształcenia (zgodne ze standardami europejskimi) wiemy, że studia w WSEiZ (Warszawa) mają charakter interdyscyplinarny, łączą teorię z praktyką, a dzięki temu, że prowadzone są w trybie projektowym studentów uczą samodzielności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

O wysokim poziomie kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania świadczy również fakt, iż wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną zostały ocenione pozytywnie, a Wydział Architektury otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia!
Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także zróżnicowane formy pomocy materialnej dla studentów, m.in. stypendia naukowe, socjalne czy specjalne.

IMG 1994Ponieważ Warszawa to doskonałe miejsce do zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, WSEiZ od początku istnienia związana jest z Miastem Stołecznym, w którym usytuowana jest nasza nowoczesna, przystosowana są do potrzeb osób niepełnosprawnych baza dydaktyczno-administracyjna:

1. Budynek przy ul. Olszewskiej 12 (Warszawa, dzielnica Mokotów) – znajdują się tutaj m.in.: Rektorat ▪ Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Inżynierii i Zarządzania ▪ Sala Senatu ▪ Kwestura ▪ Dział Jakości,Nauczania i Badań ▪ Biuro Współpracy Międzynarodowej ▪ Biuro Karier ▪ Pracownie Projektowe ▪ Mini-Wypożyczalnia Przenośnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych – uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013.

IMG 26772. Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16 (Warszawa, dzielnica Mokotów) – znajdują się tutaj m.in.: 5 auli wykładowych ▪ 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych ▪ 3 pracownie komputerowe ▪ Pracownie: Fizyczna, Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna, Fotografii ▪ Pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013 ▪ Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej, Rzeźby, ▪ Galeria Sztuki ▪ Biblioteka i Czytelnia.

3. Budynek przy ul. Grójeckiej 128 (Warszawa, dzielnica Ochota) – znajdują się tutaj m.in.: 2 audytoria po 160 miejsc ▪ 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda ▪ 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35 miejsc każda ▪ Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej, Projektowania Mebla. 

IMG 27734. Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33, stanowią działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własną oczyszczalnię ścieków.  Znajdują się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych ▪ Laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów, Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów ▪ Pracownia Rysunku i Malarstwa ▪ Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska. 

Obecnie na studia stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne), licencjackie, inżynierskie i magisterskie w WSEiZ uczęszcza kilka tysięcy osób. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu, profesjonalne programy studiów, ścisła współpraca z pracodawcami – to cechy wyróżniające WSEiZ na rynku szkolnictwa wyższego. Nasza jakość wynika z doświadczenia i dbałości o szczegóły dlatego też zapraszamy do nauki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania! WSEiZ… dołącz do nas!

 


 

Rozwój i plany rozwojowe Uczelni

IMG 2896Proponowane na poszczególnych kierunkach specjalności rozwijamy tak, by wiedza na nich zdobywana była jak najbardziej praktyczna – dlatego w tym roku zmieniliśmy programy kształcenia z ogólnoakademickich na praktyczne. W planach mamy poszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne studia II stopnia, w najbliższym czasie na kierunku Budownictwo. Nieustająco badamy również potrzeby uruchomienia nowych studiów podyplomowych, w tym roku zaowocowało to powstaniem kierunków „Rysunek i Malarstwo” oraz „BIM – Building Information Modeling”.

WSEiZ rozwija się również w oparciu o fundusze unijne.  W tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m. in. na utworzenie nowego kierunku studiów – Informatyki. Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwy był zakup nie tylko sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni dla nowego kierunku, ale przede wszystkim dofinansowanie czesnego dla studentów tego kierunku. Studenci kierunku Informatyka, w zależności od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) korzystają z obniżki czesnego od 50 do nawet 80%. Projekt obejmie też studentów studiujących w WSEiZ kierunków, dla których przewidziano płatny program stażowy oraz dodatkowe kursy i szkolenia podnoszące ich kompetencje i ułatwiające start na rynku pracy.

 


 

Unikatowość Uczelni

wseiz pracowniaWSEiZ to Uczelnia, która jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych „postawiła” na kierunki techniczne. W WSEiZ bowiem nie boimy się wyzwań i przeciwności! Świadczy o tym chociażby fakt, iż mimo niżu demograficznego i gwałtownego spadku liczby chętnych na studia, m.in. na Ochronę Środowiska nie zaprzestaliśmy kształcenia na jednym z naszych flagowych kierunków. Opłaciło się! W tym roku akademickim po raz pierwszy od kilku lat wzrosła liczba kandydatów na ten, tak ważny dla przyszłości nas wszystkich kierunek. Oprócz wspomnianej Ochrony Środowiska jako jedyna uczelnia niepubliczna w regionie proponujemy także inne kierunki techniczne, takie jak Zarządzanie i Inżynieria Produkcji czy Mechanika i Budowa Maszyn.

Na Wydziale Architektury, jako jedyni w Polsce proponujemy kandydatom możliwość kształcenia na wszystkich kierunkach związanych z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych i dziedziną sztuki czyli: Architekturze, Architekturze Krajobrazu, Architekturze Wnętrz, Budownictwie czy Wzornictwie.

Warto też wspomnieć, że w 2015 r państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska zaakceptowały wniosek notyfikacyjny dotyczący kierunku Architektura dzięki czemu dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

 


 

Innowacyjność i kreatywność w kształceniu.

IMG 3019W WSEiZ dbamy aby edukacja opierała się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale także na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu. Cel ten możemy osiągnąć dzięki umiejętnościom praktycznym kadry akademickiej, wpływowi pracodawców na programy studiów i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi. W WSEiZ pracuje ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin. Nasi wykładowcy to nie tylko pracownicy naukowi, ale także praktycy posiadający doświadczenie biznesowe. Dzięki wiedzy wykładowców oraz zrzeszonych w Wydziałowych Radach Pracodawców przedsiębiorców, z którymi konsultujemy programy studiów wiemy, że kształcenie w WSEiZ ma charakter interdyscyplinarny, łączy teorię z praktyką. Natomiast dzięki temu, że studia prowadzone są w trybie projektowym uczą studentów samodzielności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. O wysokim poziomie kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania świadczy również fakt, iż wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną zostały ocenione pozytywnie, a Wydział Architektury otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia!

IMG 7411Staramy się także aby nasi studenci zdobywali doświadczenie międzynarodowe, dlatego też stale rozwijamy współpracę międzynarodową, np. w ramach programu Erasmus Plus. W ostatnim czasie, w ramach wymiany studenckiej gościliśmy studentów z: Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Serbii, Brazylii, Kazachstanu i Ukrainy. Studenci WSEiZ wyjechali na studia lub praktyki zawodowe do Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Belgii i Włoch. Nasza Uczelnię odwiedzają także nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni z uczelni partnerskich. W czerwcu byliśmy organizatorem Staff Week, kilkudniowego spotkania, podczas którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi różnych aspektów funkcjonowania uczelni, a przede wszystkim działaniom służącym podnoszeniu jakości kształcenia.

 


 

Osiągnięcia Uczelni

 

IMG 4013WSEiZ po 25 latach istnienia wyrobiła sobie markę jednej z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Świadczą o tym m.in. przyznane nam przez te ćwierć wieku liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: dwukrotnie przyznany WSEiZ tytuł Uczelni Roku, czterokrotnie Uczelnia nagrodzona została Medalem Europejskim, otrzymaliśmy certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej, wyróżnienie w konkursie na Najbardziej Innowacyjną i Kreatywną Uczelnię w Polsce w Tworzeniu Perspektyw Zawodowych, certyfikat Uczelni Liderów. WSEiZ jest także wielokrotnym laureatem certyfikatu DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA oraz kilkukrotnie uzyskaliśmy wyróżnienie znakiem jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Z nagród przyznanych w ostatnich dwóch latach warto wymienić certyfikat Lider Jakości Kształcenia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, certyfikat Studia z przyszłością dla kierunku Architektura, Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju czy wyróżnienie Eko-Inspiracja dla Koła Naukowego Ekologów WSEiZ.

wseiz pracowniaW minionym roku akademickim Wydział Architektury WSEiZ otrzymał prestiżowe wyróżnienie Builder for the Future, przyznawane przez profesjonalne czasopismo branży architektoniczno-budowlanej Builder. W nielicznym gronie uhonorowanych wydziałów architektury i budownictwa polskich uczelni byliśmy jedynym przedstawicielem uczelni niepublicznych.

WSEiZ intensywnie współpracuje z instytucjami kultury, m.in. z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, gdzie już po raz czwarty odbyła się wystawa prac studentów z przedmiotu Olympic Architecture, której tematem było Mobilne Muzeum Igrzysk Olimpijskich. Prace prezentowane na wystawie wykonane zostały pod kierunkiem dr. inż. arch. Marcina Zabłockiego i prof. Wojciecha Zabłockiego – architekta i medalisty olimpijskiego.

Naszym sukcesem, jako Uczelni jest również stworzenie nowoczesnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych bazy dydaktyczno-administracyjnej, na którą składają się budynki zlokalizowane w centrum Warszawy. Na bazę dydaktyczno-administracyjną WSEiZ składają się siedziba Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 (Warszawa, dzielnica Mokotów), kompleks budynków przy ul. Rejtana 16 (Warszawa, dzielnica Mokotów) budynek przy ul. Grójeckiej 128 (Warszawa, dzielnica Ochota) oraz nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33, na terenie której funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe i praktyki na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska.

Ale przede wszystkim największym osiągnięciem WSEiZ są jej studenci, absolwenci i pracownicy.

 


Atrakcyjność Uczelni.

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów, profesjonalne programy studiów, ścisła współpraca z pracodawcami, usytuowana w centrum Warszawy nowoczesna i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych baza dydaktyczno-administracyjna – to cechy wyróżniające WSEiZ na rynku szkolnictwa wyższego. Nasza jakość wynika z doświadczenia i dbałości o szczegóły.

Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także:

możliwość studiowania prowadzonych przez WSEiZ studiów w języku angielskim,

szansa na zdobywania doświadczenia międzynarodowego podczas wyjazdów na praktyki i staże w ramach programu Erasmus plus,

zróżnicowane formy pomocy materialnej dla studentów, m.in. stypendia naukowe, socjalne czy specjalne,

rozwijanie zainteresowań w licznych koła naukowych,

prężnie działająca Galeria WSEiZ, która mieści się w Atrium budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16, gdzie prezentujemy prace wykładowców, studentów, absolwentów i twórców związanych z Uczelnią,

Oficyna wydawnicza publikująca dla studentów m.in. monografie, podręczniki i czasopisma,

Warszawska Szkoła Zdrowia organizująca wykłady otwarte o zdrowiu i zapobieganiu chorobom społecznym,

własne akademiki o wysokim standardzie.

 


 

Początki Uczelni, słowami założyciela, prof. Jana Misiaka

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania powstawała w okresie, kiedy zmiany w systemie gospodarczo-społecznym w naszym kraju weszły w stadium intensywnego rozwoju. Kształtujący się wolny rynek zrodził zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, świadczone do 1990 r. wyłącznie przez szkoły państwowe.

W tym właśnie okresie, w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na fachowców z wyższym wykształceniem, zrodziła się myśl założenia WSEiZ.

Ówczesny rynek pracy chłoną ludzi z dobrym przygotowaniem menedżerskim. Fachowców od zarządzania, dlatego powstające w tym okresie szkoły wyższe oferowały kandydatom na studia głównie kierunki związane z zarządzaniem.

Rodząca się we mnie myśl założenia szkoły uwzględniała ten element, ale jednocześnie jako wieloletni nauczyciel akademicki i kreujący szkołami wyższymi, zdawałem sobie sprawę z faktu, że najbardziej efektywne wykształcenie to wykształcenie interdyscyplinarne. Dlatego też pierwsze kierunki kształcenia, od których WSEiZ rozpoczęła działanie, to Zarządzanie i Marketing oraz Ochrona Środowiska – ściśle ze sobą połączone.

Występując 25 lat temu z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie uczelni, prezentowałem pogląd kształcenia kompleksowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, przewidując, że ten kierunek kształcenia będzie w przyszłości, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, szeroko akceptowany przez kandydatów na studia. Koncepcja kształcenia, którą wówczas opracowałem, to kształcenie ekonomiczno-przyrodniczo-techniczne. Ta koncepcja zyskała uznanie i zaowocowała rozwojem uczelni aż po dzień dzisiejszy.

(zdjecia w artykule, fot: zasoby WSEiZ, tekst - WSEiZ)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024