Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej został utworzony w roku 1953,

początkowo pod nazwą Wydziału Samochodów i Ciągników, później w latach 1961 - 1969 przyjął nazwę Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów, a od 1970 r. funkcjonuje pod obecną nazwą Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Powstanie Wydziału ma swoje korzenie w zapoczątkowanym w 1918 r. rozwoju specjalności samochodowej w Politechnice Warszawskiej i w Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda działającej w latach 1895–1951. 

fot. Mat.WSiMR PW
Wydział mieści się w Gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Narbutta 84, o łącznej powierzchni użytkowej 9170 m
2, zbudowanym w 1949 r., częściowo przebudowanym w latach 70-tych ub. wieku oraz zmodernizowanym w latach 2002 - 2018. Dysponuje bogatą bazą dydaktyczną obejmującą m.in. 12 przestronnych sal wykładowych, 9 sal audytoryjnych, 41 sal laboratoryjnych, w tym 9 pracowni komputerowych, o łącznej powierzchni 5818 m2. Sale wykładowe są wyposażone w urządzenia multimedialne, a laboratoria w unikatowe stanowiska laboratoryjne i badawcze. Obecnie jedna z sal wykładowych jest wyposażona w urządzenia umożliwiające transmisję audio-video, planowane jest analogiczne przystosowanie innych sal. 

Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia na trzech podstawowych kierunkach:

– Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych;
– Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych; – Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych (tylko studia stacjonarne). 

Studia I stopnia na kierunkach Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych realizowane są także w języku angielskim.
Wydział umożliwia również podnoszenie kompetencji w ramach kształcenia ustawicznego poprzez prowadzenie studiów podyplomowych. Wydział zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, która
prowadzi badania naukowe w tema- tyce związanej z prowadzonymi przez jednostkę kierunkami studiów. 

Władze Wydziału: Dziekan Wydziału - prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Prodziekan ds. rozwoju i nauki - dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Prodziekan ds. nauczania - dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Prodziekan ds. studenckich - dr inż. Jakub Lasocki (jakub. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Prodziekan ds. ogólnych - dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Wydział ma strukturę instytutową - tworzą go dwa Instytuty: Instytut Podstaw Budowy Maszyn (IPBM) oraz Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (IPiMR). Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi instytutów są zakłady. 

 

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych 

Instytut powstał 1 marca 2020 r. w wyniku połączenia Instytutu Pojazdów oraz Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich. Oprócz działalności dydaktycznej w Instytucie realizowane są prace naukowo-badawcze i projektowe, w tym prace rozwojowe o charakterze interdyscyplinarnym.
Najważniejsze obszary badań prowadzonych w Instytucie: –  projektowanie i badania układów hydraulicznych, elementów i zespołów pojazdów, silników spalinowych wraz z za- chodzącymi w nich procesami termodynamicznymi, a także elektrycznych i hybrydowych układów napędowych;
–  badania stanowiskowe silników spalinowych zasilanych paliwami alternatywnymi oraz badania drogowe pojazdów
samochodowych, w tym semiaktywnych i aktywnych systemów redukcji drgań;
–  nisko- i zeroemisyjne technologie przetwarzania i magazynowania energii;
–  analizy wytrzymałościowe, zmęczeniowe oraz ocena trwałości i niezawodności konstrukcji nośnych;
–  układy mechatroniczne pojazdów i maszyn roboczych;
–  automatyzacja pracy maszyn roboczych w odniesieniu do mechaniki urabiania gruntów i skał.
Władze Instytutu: Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Jan Matej, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Z-ca Dyrektora ds. naukowych - dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych - dr inż. Ireneusz Krakowiak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
W strukturze Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych istnieje sześć Zakładów.

 

Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych 
fot. Mat. WSiMR PW

Obszary naukowo-badawcze: 

–  projektowanie i badania układów napędowych, w tym
układów hydraulicznych w pojazdach, ciągnikach i maszynach roboczych;
–  uszkodzeniowo zorientowane sterowanie silnikami spalinowymi;–  semiaktywne i aktywne systemy redukcji drgań układów mechanicznych; 
–  pojazdy autonomiczne z zastosowaniem rozwiązań sensorycznych; –  diagnostyka wibroakustyczna konstrukcji maszyn, systemy diagnostyczne oraz analiza propagacji drgań i hałasu,  wykorzystanie zjawisk magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycznym do wykrywania wczesnych faz uszkodzeń materiału;–  implementacja rozwiązań technicznych do celów kryminalistyki.
Odbiorcy prac badawczych i wdrożeniowych to m.in.: KGHM Polska Miedź S.A.,„Koleje Mazowieckie - KM”sp. z o.o, Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A., Whirlpool Polska sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA.
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego


fot. Mat.WSiMR PWObiekty badań: maszyny budowlane, urządzenia transportu bliskiego oraz inteligentne maszyny mobilne.

Obszary badań: 

–  automatyzacja pracy maszyn roboczych;
–  napędy hydrauliczne;
–  modelowanie i symulacja dynamiczna maszyn roboczych;
–  układy mechatroniczne i sterowanie maszyn roboczych;
–  pękanie zmęczeniowe i kruche konstrukcji spawanych, ocena trwałości i niezawodności konstrukcji nośnych;
–  mechanika urabiania gruntów i skał, mechanika układu pojazd-teren; 
–  projektowanie układów wieloczłonowych z elektrycznymi i hydraulicznymi układami napędowymi;
–  badania inteligentnych maszyn.
Prace rozwojowe obejmują konstrukcję maszyn budowlanych i transportu bliskiego, układy na- pędowe i systemy sterowania maszyn, badania interakcji narzędzi maszyn budowlanych z gruntem i skałami, a także dotyczą projektowania układów wieloczłonowych.
Zrealizowane projekty badawcze: egzoszkielet kończyn dolnych, kapsuła ratunkowa do trans- portu poszkodowanych, hydrauliczne układy napędowe mechanizmów obrotu, napędów liniowych i kombinowanych.  Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

 

Zakład Napędów Wieloźródłowych

Działalność naukowo-badawcza wpisuje się w obszar „Inteligentny, eko- logiczny i zintegrowany transport”, w szczególności w zakresie energoefektywnych i proekologicznych na- pędów pojazdów hybrydowych i elektrycznych, z uwzględnieniem problematyki infrastruktury i autonomizacji tych pojazdów.
Obszary badawcze:
–  analizy energetyczne pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
–  badania eksperymentalne, modelowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, symulacja oraz projektowanie elektrycznych i hybrydowych układów napędowych pojazdów, w tym z napędem wodorowym;

–  sterowanie rozdziałem mocy w napędach hybrydowych i pojazdach z wielosilnikowym napędem elektrycznym;fot. Mat.WSiMR PW
–  diagnostyka i sterowanie pracą układów napędowych i komponentów pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
–  systemy magazynowania energii pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
–  dynamika i stateczność ruchu pojazdów z wielosilnikowym napędem elektrycznym;
–  badania układów napędowych z ogniwami paliwowymi;
–  współpraca pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną typu Smart Grid;
–  niezawodność komponentów elektrycznych i hybrydowych układów napędowych;
–  autonomizacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich funkcjonowanie w inteligentnych systemach transportowych.
Pracownicy Zakładu brali udział w sześciu projektach badawczych Unii Europejskiej i wielu krajowych. Kierownik Zakładu: dr inż. Piotr Piórkowski, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Zakład Silników Spalinowych

fot. Mat.WSiMR PW
Obszary badawcze:
–  modelowanie procesów termodynamicznych;
–  analiza i projektowanie elementów oraz zespołów silników spalinowych;
–  procesy zasilania i spalania w silnikach spalinowych;                               

–  doładowanie silników spalinowych;
–  sterowanie i diagnostyka stanów pracy silników spalinowych w warunkach rzeczywistych;
–  zastosowanie paliw alternatywnych ciekłych i gazowych.
Pracownicy Zakładu brali udział w dwóch projektach badawczych międzynarodowych i wielu krajowych.
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

 

 Zakład Samochodów 

Obszary badawcze: 

fot. Mat.WSiMR PW–  teoria i konstrukcja samochodów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego;–  teoria ruchu samochodów;

–  budowa samochodów i ich zespołów;
–  obliczenia wytrzymałościowe (MES);
–  badania stanowiskowe i trakcyjne samochodów i ich zespołów;
–  rzeczoznawstwo samochodowe.Zakład posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań
konstrukcyj- nych podzespołów samochodowych. Współpracuje z wieloma instytucjami, zakładami przemysłowymi, ośrodkami badawczymi i instytutami uczelnianymi, takimi jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, PIMOT, WAT, Fomar Borg Automotive S.A., Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej, WITPiS, AMZ-Kutno, MELEX Sp. z o.o., MZA Warsza- wa, a w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego ze Stowarzyszeniem RTSiRD. Najważniejsze projekty badawczo-rozwojowe, w których uczest- niczył Zakład Samochodów to:
–  Badania charakterystyk przyczepności nawierzchni drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wyni- ku którego zbudowano system pomiarowy SRT-4.
–  Realizowane w konsorcjum PIMOT i AMZ Kutno projekty FUNTER i POTER, w wyniku których powstał wielofunkcyjny pojazd terenowy do zadań specjalnych.
–  Realizowany na zlecenie MELEX Sp. z o.o. projekt zespołów podwozia pojazdu dostawczego N.Truck z napędem elektrycznym.
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Andrzej Reński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

 


Zakład Pojazdów Szynowych
Obszar badawczy:
–  innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zwiększające bezpieczną prędkość eksploatacyjną pojazdów szynowych;
–  projektowanie, modelowanie i badania symulacyjne w zakresie bezpieczeństwa pojazdów szynowych, z uwzględnieniem struktur energochłonnych oraz lekkich konstrukcji nośnych.

             W ramach Instytutu, poza strukturą formalną, działa siedem Zespołów badawczych

            –  Zespół Badawczy Zakładu Ciągników i Napędów Hydraulicznych Politechniki Warszawskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Zespół Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego Politechniki Warszawskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Zespół Inżynierii Nadwozi Pojazdów Politechniki Warszawskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Zespół Konstrukcji i Badań Samochodów Politechniki Warszawskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Zespół Badawczy Zakładu Napędów Wieloźródłowych Politechniki Warszawskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Zespół Badawczy Silników Spalinowych Politechniki Warszawskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Zespół Inżynierii Pojazdów Szynowych Politechniki Warszawskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

            Prace naukowo-badawcze oraz pomiary prowadzone są na stanowiskach tworzących infrastrukturę Instytutu oraz w specjalistycznych laboratoriach przypisanych do poszczególnych Zakładów, z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia badawczego i oprogramowania komputerowego.
Laboratoria wyposażone są m.in. w siłowniki hydrauliczne, wibrometry laserowe 3D rmy LMS, nowoczesne magnetometry do pomiarów pól magnetycznych struktur oraz ziemskiego pola magnetycznego, aparaturę pomiarowo-sterującą firmy National Instruments, a także sprzęt pomiarowy firmy Bruel&Kjaer. Badania doświadczalne realizowane są na unikatowych stanowiskach badawczych, takich jak: zautomatyzowana koparka, kanał glebowy, stanowiska cyfrowego sterowania układów hydraulicznych. Wykonywane są również ekspertyzy sądowe, dotyczące uszkodzeń silników spalinowych lub wypadków drogowych z udziałem samochodów i pojazdów szynowych. Ponadto Instytut dysponuje nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi pozwalającymi na realizację dydaktyki w ramach istniejących specjalności, prowadzenie empirycznych badań silników spalinowych i ich kompleksową diagnostykę oraz wykonywanie badań symulacyjnych procesów przemiany energii i emisji substancji szkodliwych w programach AVL BOOST, AVL Fire, AVL Concerto, ANSYS Fluent i LMS Imagine.Lab Amesim. 

 

Instytut Podstaw Budowy Maszyn 

Instytut Podstaw Budowy Maszyn powstał w roku 1970. Kształci studentów i doktorantów oraz prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w szeroko pojętej tematyce podstaw projektowania, wytwarzania, badania, eksploatacji, oraz ochrony środowiska i utylizacji maszyn i pojazdów. W szczególności, działania Instytutu o szczególnym znaczeniu dla techniki i go- spodarki obejmują kształcenie i badania w zakresie: 

–  zaawansowanych analiz wytrzymałościowych, w tym zmęczenia, pękania i zjawisk kontaktowych;
–  drgań mechanicznych, ich wpływu na człowieka i środowisko oraz aktywnych metod redukcji;
–  integracji i automatyzacji procesów projektowania i wytwarzania;
–  modelowania, projektowania i zastosowania materiałów i konstrukcji inteligentnych;
–  nowoczesnych technik zapisu konstrukcji oraz systemów wspomagania prac inżynierskich;
–  diagnostyki technicznej i dynamiki maszyn, w tym układów wirnikowych i przeniesienia napędu;
–  nowych technik wytwarzania, w tym technologii przyrostowych w zastosowaniach medycznych;
–  metrologii i normalizacji;
–  konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych;
–  utylizacji materiałów, maszyn i pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji.

Władze Instytutu: Dyrektor Instytutu - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Z-ca Dyrek- tora ds. naukowych - dr inż. Dorota Górnicka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych - dr inż. Sebastian Korczak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
W ramach Instytutu Podstaw Budowy Maszyn działają cztery Zakłady. 

 


Zakład Mechaniki

12
Obszary współpracy: obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji; opracowywanie i badanie układów do niekonwencjonalnego pozyskiwania energii; obliczenia numeryczne oraz badania doświadczalne dynamiki konstrukcji z przetwornika- mi piezoelektrycznymi; badania elementów kompozytowych i drukowanych; obliczenia i eksperymenty struktur z materiałów porowatych; badania eksperymentalne w zakresie wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej; analiza w zakresie wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej (w tym autorskie hipotezy i kryteria wytrzymałościowe); prace koncepcyjne i prace badawcze w zakresie nowych materiałów i innowacyjnych elementów konstrukcyjnych, nowych, lekkich struktur nośnych i węzłów konstrukcyjnych oraz w obszarze techniki lotniczej.
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
12
Obszary współpracy: minimalizacja drgań i hałasu maszyn na stanowisku pracy i w polu zewnętrznym (modelowanie, identyfikacja modeli dynamicznych, konstrukcja osłon i obudów dźwiękoizolacyjnych i amortyzatorów dynamicznych);
diagnostyka wibroakustyczna stanu technicznego mechanicznych układów przeniesienia mocy (w tym łożysk, przekładni zębatych, sprzęgieł itp.); badania propagacji energii wibroakustycznej w strukturach kompozytowych; analiza dynamiki elementów kompozytowych; analiza zjawisk nieliniowych w dynamice maszyn i diagnostyce wibroakustycznej; badania własności materiałów stosowanych w konstrukcji elementów i struktur dźwięko- i wibroizolacyjnych; wykorzystanie analizy sygnałów w zagadnieniach związanych z inżynierią biomedyczną; wielokanałowe pomiary i analiza wielkości fizycznych związanych z działaniem układów mechanicznych (a w szczególności drgań i hałasu). Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

 

Zakład Technik Komputerowych 

 

Obszary współpracy: analiza potrzeb i możliwości w zakresie budowy oprogramowania opartego na wiedzy wspomagającego określone procesy projektowe, w określonych warunkach przemysłowych; budowa koncepcji oprogramowania opartego na wiedzy wspomagającego określone procesy projektowe, uwzględnienie szerokiego zakresu realiów i kontekstów, horyzontu czasowego; stworzenie dedykowanej wersji systemu komputerowego; badania empiryczne materia- łów (wytrzymałościowe, zmęczeniowe, reologiczne); analizy numeryczne i analityczne; ekspertyzy z zakresu materiałów inteligentnych i innych dziedzin mechaniki; poszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu robotyki miękkiej; projektowanie dedykowanych materiałów i urządzeń inteligentnych. 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

 

Zakład Technik Wytwarzania 

fot. Mat.WSiMR PW
Obszary współpracy: CAD/CAM/CAE i MES; analizy, badania, wdrożenia i optymalizacje (konstrukcje cienkościenne maszyn i urządzeń, struktury: warstwowe, druk 3D, do zastosowań medycznych); analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe MES: statyczne, dynamiczne, termiczne, zagadnienia nieliniowe, badania materiałów i struktur metalowych, tworzyw sztucznych; programowanie i automatyzacja; realizacja szkoleń „Tolerancje geometryczne” wg wymagań ISO GPS lub ASME Y14.5; konsultacje eksperckie w zakresie poprawności i interpretacji tolerancji geometrycznych na rysunkach klienta; analizy ekonomiczności i porównania technologii druku 3D i obróbki skrawaniem CNC; technologie przyrostowe: projektowanie części, wybór technologii i materiału, badania wydruków od strony wytrzymałościowej, metrologicznej, temperaturowej, modelowanie procesu druku, opracowanie procesu technologicznego wydruków, wykonywanie prototypów; obliczenia konstrukcyjno-technologiczne przekładni; dobór głowic frezowych i geometrii noży; obliczenia ustawcze ostrzarek do czołowych głowic frezowych; analiza śladu współpracy zębów; ekspertyzy, wyceny maszyn i urządzeń, projektowanie technologii przemysłowych oraz urządzeń dedykowanych procesom odzysku i recyklingu. 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

W ramach Instytutu, poza strukturą formalną, działa dziesięć Zespołów badawczych: 

–  Wytrzymałości Zmęczeniowej i Mechaniki Pękania (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Konstrukcji Inteligentnych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Wibroakustyki, Diagnostyki Technicznej i Dynamiki Maszyn (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Automatyzacji Procesów Projektowych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Materiałów Inteligentnych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  ZTW – MES – Zespół badawczy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Recyklingu Pojazdów i Maszyn Roboczych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Technologii Przyrostowych i Druku 3D (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
–  Metrologii Wielkości Geometrycznych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
–  Konstrukcji i Technologii Przekładni Stożkowych i Hipoidalnych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W zakresie działalności badawczej i naukowej Instytutu prowadzone są badania stanowiskowe i symulacje komputerowe. Realizację prac umożliwia szeroki zakres wyposażenia na stanie Instytutu, m.in.: dwie maszyny wytrzymałościowe; system cyfrowej korelacji obrazu DIC; komora bezechowa (ok. 30m3); komora pogłosowa (ok. 64 m3); stanowisko do badania dyna- miki układów przeniesienia mocy; silnik napędowy (46 kW, nmax 3000 obr/min); wzbudnik elektrodynamiczny; wielokanałowe system rejestracji; sonda natężenia dźwięku; mierniki hałasu; laserowe mierniki drgań skrętnych, prędkości i przemieszczeń drgań; ponad 30 mikrofonów typu free- eld i czujników przyspieszeń drgań; młotek modalny; źródła dźwięku; rura impedancyjna; laboratorium mobilne; pionowe 4-osiowe centrum frezarskie (opcjonalnie laser neodymowy o mocy 40W); 3-osiowa tokarka i frezarka CNC; współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM); 4-osiowa laboratoryjna frezarka do kół stożkowych o zębach kołowo-łukowych; frezarka narzędziowa; tokarka i szli erka uniwersalna; ręczna prasa hydrauliczna; drukarka 3D (FDM); skaner 3D (technologia światła białego); stacje robocze i oprogramowanie: SolidWorks, Abaqus CAE, Ansys, HyperMesh, Mathematica, NX, SolidWorks oraz CATIA. 

 (fot. zasoby WSiMR PW)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024