Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 
Pracownicy naszego Wydziału należą do naukowej czołówki światowej i wyznaczają kierunki rozwoju inżynierii chemicznej na świecie.
  
Nauka i Biznes: Jak doszło do powstanie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej?
prof. Jerzy Bałdygaprof. dr hab. Jerzy Bałdyga, Inżynieria chemiczna to odrębna dyscyplina naukowa, która powstała na początku XX wieku w USA. W Polsce elementy inżynierii chemicznej pojawiły się przed II wojna światową, a po wojnie w 1947 roku powstała pierwsza Katedra, która następnie przekształciła się w Instytut i Wydział. Oddzieliliśmy się od Wydziału Chemicznego, stosujemy inne metody związana z inżynierią chemiczną.
Jest to specyficzna metodologia, która znajduje zastosowanie w wielu innych dziedzinach naukowy, stąd nasza ekspansja w różne gałęzie przemysłu. Jest to taki sposób identyfikacji opisu procesu, który pozwala na racjonalne przetworzenie surowca w produkt przy zastosowanie nauk podstawowych. Inżynieria chemiczna jest pomiędzy naukami podstawowymi, a zastosowaniem, a więc ambicje są wyraźnie rozdzielone. Najpierw jest potrzeba poznania podstaw, a następnie zastosowanie osiągnięć w przemyśle. My potrzebujemy ludzi, którzy mają możliwość rozwoju w obu tych kierunkach. Dlatego na nasz Wydział poszukujemy bardzo dobrych absolwentów liceów, szczególnie z uzdolnieniami w matematyce i fizyce.

M.B. : Jakie są atuty Wydziału? 
prof. dr hab. Jerzy Bałdyga: Pracownicy naszego Wydziału należą do naukowej czołówki światowej i wyznaczają kierunki rozwoju inżynierii chemicznej na świecie. Pod względem liczby opublikowanych książek, prac naukowych, artykułów, wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych jesteśmy jednym z najprężniejszych Wydziałów PW. Nasza działalność naukowa skoncentrowana jest wokół sześciu głównych nurtów: ochrona środowiska, opracowywanie nowych technologii przemysłowych, wytwarzanie związków o wysokiej czystości, inżynieria biomedyczna i nanotechnologie, projektowanie i modyfikacja aparatury oraz instalacji przemysłowych oraz wytwarzanie energii i związków wysokoenergetycznych.
Naszymi priorytetami są: ustawiczne podnoszenie poziomu nauczania, podnoszenie poziomu badań naukowych i intensyfikacja prac badawczych o charakterze aplikacyjnym i innowacyjnym. Mamy 1. kategorie z wyróżnieniem w kategoryzacji nadawanej przez Ministerstwo Nauki. Jeśli chodzi o jakość kształcenia staramy się pomagać młodym ludziom, aby możliwie szybko zdobywali doktoraty. Natomiast podnoszenie poziomu kształcenia jest uzależnione nie tylko od nas, ale także od kandydatów na naszym Wydziale, pierwszy rok studiów jest rokiem selekcyjnym.
Jesteśmy pierwszym Wydziałem w Polsce, który zdobył habilitacje. Współpracujemy intensywnie z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i licznymi firmami polskim i zagranicznymi.
Pracownik naszego Wydziału, profesor Gradoń został uhonorowany nagrodą Polski „Nobel” w 2006 roku.

M.B. : Działalność Wydziału to także udział w ważnych programach realizowanych przy współpracy krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Jakie ważne programy może Pan wymienić?
prof. dr hab. Jerzy Bałdyga: Uczestniczymy w programie „Polskie Sztuczne Serce” i mamy za zadnie opracowanie średniookresowej sztucznej komory serca będącej pompą odśrodkową. Do 2011 roku przewidywane jest przeprowadzenie badań i opracowanie technologii, a następnie w późniejszym okresie planowane jest wdrożenie nowej technologii do produkcji i zastosowań klinicznych. Prace nad polskim sztucznym sercem prowadzone są w Polsce od 15 lat, WIChiP PW zajmuje ważne miejsce w tym programie.
W latach 2006-2007 w ramach współpracy firmy Polymen Ltd sp. z o.o. z naszym Wydziałem i Mechatroniki PW opracowana została technologia produkcji, oraz gotowa i w pełni funkcjonalna instalacja półprzemysłowa do wytwarzania mikrofiltracyjnych membran kapilarnych z polipropylenu. Membrany takie wykorzystywane są szeroko w procesach wstępnego oczyszczania i uzdatniania wody, a także w przetwórstwie artykułów spożywczych, jak klarownie soków, wina, piwa lub zimnej pasteryzacji mleka. Współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami przemysłowymi i naukowymi. Naszymi partnerami przemysłowymi są m.in.: BASF (Niemcy), Merck (Niemcy), Bayer GmbH (Niemcy), Nektar Therapeutic (Wielka Brytania), Reckitt-Benckiser (Niemcy), DSM (Holandia), Ferro Corporation Pharmaceutical Technologies (USA) oraz Cummins-Fleetguard (USA).

M.B. : Jakie jest rzeczywiste wykorzystanie działalności Wydziału w polskiej gospodarce?
prof. dr hab. Jerzy Bałdyga: Możliwości wykorzystania naszych umiejętności w Polsce są ograniczone, gdyż nadal kupowane są gotowe technologie. Obecnie ma to ulec zmianie i można już dostrzec zasadniczy wzrost w tym procesie. Obecnie współpracujemy z firmą Ciech SA, z zakładami w Tarnowie i Puławach. Na terenie wydziału utworzyliśmy park technologiczny: Wydział podpisał umowy z małymi firmami zajmującymi się technologiami wytwarzania produktów przeznaczonych do separacji składników z cieczy i gazów.

M.B. : Jakie najnowsze granty są realizowana na WICHiPE PW?
prof. dr hab. Jerzy Bałdyga: Obecnie należy wprowadzać procesy w taki sposób, aby minimalizować zanieczyszczenia i podnosić jakość produktów. Realizujemy nowy grant europejski. Są to reakcje chemiczne w układach wielofazowych czyli wpływ wymiany masy na selektywność; specyficzne problemy na skrzyżowaniu efektów wymiany masy/ W tym przypadku jedna ciecz jest w kroplach, a druga w otaczającej cieczy i na powierzchni w okolicach gdzie zachodzi reakcja. Chodzi o to, aby tak poprowadzić reakcję, aby powstał taki produkt jaki potrzebujemy.
Dziękuję za rozmowę.

  • pg 80
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021