Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

https://www.onkol.kielce.pl/pl/centrum/zaklad-diagnostyki-molekularnej

 

Kierownik zakładu:

dr n. med. Paweł Macek

Koordynator: mgr Anna Giemza

 

Personel/Kadra:

mgr Anna Giemza - asystent

mgr Monika Nogajczyk – asystent

lct Edyta Pokrzepa – statystyk medyczny

mgr Barbara Romańska – statystyk medyczny

mgr Piotr Faszczewski - informatyk

mgr Kasza Iwona - młodszy asystent

dr n. med. Paweł Macek

 

Historia

Unikalny na skalę światową system organizacji walki z rakiem, opracowany przez profesora Tadeusza Koszarowskiego, zakładał istotną rolę epidemiologii w kompleksowych działaniach mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych. Koncepcja Pana Profesora zaowocowała w 1953 roku powstaniem pierwszych rejestrów nowotworowych w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

Na początku lat 80. XX wieku gromadzone były pierwsze dane epidemiologiczne dotyczące zagrożenia nowotworami złośliwymi u mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W przyszłości miały się stać „kamieniem węgielnym” dla Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów, który został powołany do życia

w 1988 roku.

Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych w Rejestrze możliwym stało się planowanie budowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Początkowe wysokie wartości wskaźników epidemiologicznych uświadamiały skalę problemu oraz wskazywały kierunki rozwoju Centrum. Dążenie do zorganizowania pełnoprofilowej lecznicy zapewniającej mieszkańcom województwa świętokrzyskiego kompleksową opiekę onkologiczną zostało zakończone sukcesem. W dniu dzisiejszym dane epidemiologiczne pochodzące z Zakładu Epidemiologii i Walki z Rakiem pozwalają aktywnie i racjonalnie kreować rozwój Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

 

Działalność:

Działalność Zakładu Epidemiologii i Walki z Rakiem opiera się na wykorzystywaniu informacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów wchodzącego w skład Zakładu. Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów zajmuje się gromadzeniem informacji o pacjentach zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego chorych na nowotwory złośliwe. Gromadzone dane są identyfikowane w oparciu o Kartę Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N1-a). Wszystkie placówki ochrony zdrowia w województwie świętokrzyskim mają obowiązek zgłaszania do Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów każdego przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy. Zgłaszalność ta jest raz w roku kontrolowana przez pracowników Biura. Dane dotyczące zgonów pochodzą z GUS. Podstawy prawne rejestracji nowotworów określa Ustawa o Statystyce Publicznej (Dz. U. nr 88 z 1995r., poz. 439.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Dz. U. z 28 grudnia 2012 roku poz. 1497.

 

Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem zajmuje się oceną sytuacji epidemiologicznej zachorowań

i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim: kolejnością ich występowania, trendami czasowymi, 5- i 10-letnimi przeżyciami, obciążeniem nowotworami złośliwymi w powiatach województwa itd. Analiza sytuacji epidemiologicznej przedstawiana jest w formie tekstu, wykresów, map i tabel. Materiały te są wykorzystywane do publikacji naukowych i popularyzatorskich, podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz z innych ośrodków medycznych w całej Polsce. Opracowane dane są prezentowane na konferencjach naukowych i seminariach oraz wykorzystywane w celach prewencyjnych (szkolenia, prasa, radio, telewizja). Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem wydaje corocznie biuletyny dotyczące epidemiologii nowotworów złośliwych w województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów od lat jest uważane za jedno z najlepszych w Polsce. Według najnowszej oceny posiada 94% kompletność rejestracji, wysoki procent potwierdzeń histopatologicznych i niewielki odsetek zachorowań na nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia - C80. Duża wiarygodność danych umożliwiła współpracę z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z siedzibą w Lyonie oraz Europejską Siecią Rejestrów Nowotworowych (European Network of Cancer Registries). Zaszczytne członkostwo w tych organizacjach polega na wymianie danych oraz ich publikacji. Opracowania epidemiologiczne dotyczące województwa świętokrzyskiego są publikowane w wydawnictwach IARC „Cancer Incidence In Five Continents”.

  • pg 80
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Follow us:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021