Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

  Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice – pierwszy polski ośrodek terapii protonowej.

Read more ...

„Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących.”

Read more ...

Edukacja   Badania   Wdrożenia "Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"

Read more ...

Motto Instytutu: Połączenie badań podstawowych i stosowanych

Read more ...

  Doskonała i twórcza myśl naukowa powinna iść w parze  z konstrukcyjną kreatywnością i wysokimi standardami zarządzania" misja CBK PAN

Read more ...

  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Follow us:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021